Дуже доречне питання ...

FDM означає модель фасціальних дисторсій, розроблену д-ром Стівеном Типальдосом, DO.

Це фактично терапевтична модель, в якій практично всі травми м'яких тканин або скарги на опорно-руховий апарат, розглядаються через 1 або більше із 6 різних типів дисфункцій (дисторсій) у сполучних м'яких тканинах людського тіла.

FDM не має протоколів для запам'ятовування. Проте FDM містить детальну фізичну оцінку, яка веде до постановки конкретного діагнозу та забезпечує об'єктивні результати.

Словесний та вербальний опис пацієнта (“мова тіла”) разом із механізмом травми та відповідними ортопедичними тестами (“провокаційні” тести) приводять терапевта до вибору правильної форми терапії м’яких сполучних тканин та отримання ним достатньо швидкого позитивного результату.

Тому з цієї причини, жоден інший терапевтичний підхід до м'яких сполучних тканин не може досягнути в багатьох випадках такого всебічного та швидкого терапевтичного результату, як FDM!

Тригербанд / Triggerbands

Тригербанд / Triggerbands

Утворюється внаслідок неправильного навантаження на певні частини людського тіла, в результаті чого утворюються: скручення фасціальних волокон, їх розщеплення та нагромадження кальцію вздовж лінії фасціальної дисторсії. Тригербанд є найпоширенішим типом фаціальних спотворень, які спостерігаються клінічно, оскільки вони зазвичай присутні у пацієнтів, що зазнали повторних, гострих та хронічних травм з приводу розтягнення / деформації.

Дисторсія континуум / Continuum Distortions

Дисторсія континуум / Continuum Distortions

Вона утворюється, коли перехідна зона між зв'язками, сухожиллями або іншою сполучною тканиною та кісткою (точніше окістям) втрачає здатність реагувати на зовнішні сили, котрі діють на неї і не може самостійно перебудуватись. Ці спотворення зазвичай трапляються в місцях прикріплення до окістя (періост) та є клінічно відповідальними за створення кісткових наростів, якщо вони не лікуються.

Циліндрична дисторсія / Cylinder Distortions

Циліндрична дисторсія / Cylinder Distortions

Ця дисторсія утворюється внаслідок “перекручування” в собі волокон поверхневої фасції. Дисфункція утворюється, коли поверхневі шари сполучної тканини зазнають сили тракції або компресії у поєднанні з силою скручування або ротації. Вони, як правило, дифузні (рівномірно стосується всієї тканини) за своєю суттю, тому іноді важко пацієнту злокалізувати її. Циліндрична дисторсія присутня після хірургічного втручання і пов'язана з численними клінічними симптомами такими як: оніміння, поколювання та спазм.

Грижа Тригерної Точки / Herniated Triggerpoints

Грижа Тригерної Точки / Herniated Triggerpoints

Грижа Тригерної Точки або ГТТ - є протрузія сполучної тканини, зазвичай нижнього шару через отвір у верхньому шарі фасції. Ця дисфункція зазвичай проникає через їх сусідню фасціальну площину, створюючи локалізований біль, який може поширюватись на інші частини тіла.

Дисторсія складок / Folding Distortions

Дисторсія складок / Folding Distortions

Ця дисторсія проявляється, коли фасція всередині або навколо суглобу стає спотворена. Зазвичай утворюється за рахунок тракції або компресії (механізм травми – сильний розтяг або стиснення). Дисторсії складок зменшують здатність фасції захищати себе від сили стиснення або розтягу.

Тектонічна фіксація / Tectonic Fixations

Тектонічна фіксація / Tectonic Fixations

Тектонічна фіксація визначається як фізіологічна зміна, коли фасціальні поверхні втрачають здатність до ковзання між собою, тобто адгезовані. Вони найбільш поширені в області суглобів, які стали фіксованими, або жорсткими і, як правило, супроводжуються помітною втратою діапазону руху але без болю.

Основна інформація про навчання FDM

Навчання терапевтичній моделі Fascial Distortion Model складається з трьох рівнів. 
Кожен рівень закінчується іспитом та сертифікацією.

Рівень 1: FDM-Practitioner
Рівень 2: Certified FDM-Practitioner
Рівень 3: Advanced FDM-Practitioner

У навчанні можуть взяти участь лікарі, фізіотерапевти та масажисти з навичками мануальної терапії. Всі представлені тренінги відповідають програмі підготовки IFDMO та дозволяють записатись в міжнародний список терапевтів на офіційному сайті федерації.

Рівень I - це 5 модулів (на українському ринку 4 модуль (КВ) - краніо-відео буде інтегрований у решта модулів, або попросту скасований), які ведуть до звання FDM-Practitioner

Модуль 1: Тригербанд та Циліндрична дисторсія

Модуль 2: Дисторсія Складок

Модуль 3: Дисторсія континуум, Грижа тригерної точки, Тектонічна фіксація, Дисторсія складок - Atlas

Модуль 4: Краніо-Відео

Модуль 5: Рефреш-Іспит

Тренінг I рівня FDM-Practitioner, згідно вимог федерації IFDMO складається з 5 модулів (для України з 4 модулів). Всі модулі проводяться відповідно до тих самих основних стандартів навчання IFDMO. Курсанти мають можливість привести свого пацієнта на модуль, але після попередньої домовленості з інструктором, який проводить тренінг. Участь у курсах II рівня можливе після закінчення 3 модулів з першого рівня. Після кожного модуля базового рівня видається міжнародний сертифікат на англійській мові. 

Остаточний екзамен I рівня може бути зданий після повного успішного завершення модулів 1-3 на 4 Модулі: Рефреш-Іспит. Остаточний іспит може також проводитися в терапевтичному кабінеті інструктора IFDMO. Проходження 4 Модулю: Рефреш-Іспит не є обов’язковим, але після його успішної здачі, курсанту присвоюється звання FDM-Practitioner

Умова допуску до іспиту та завершення I рівня - це подання документації пацієнта за допомогою FDM-терапії. Терапевт знімає на відео пацієнта до та після терапії (2 - 3 сеанси). Все це додає до документації, яка включає в себе опитування, історію хвороби і т.д. Документ повинен бути поданий в електронному вигляді.


СЕРТИФІКАЦІЯ

Навчальні курси, яке пропонує IFDMO, є єдині, які мають сертифікацію “Typaldos Certified”. Після успішноЇ здачі іспиту, ви отримаєте міжнародний сертифікат на англійській мові FDM-Practitioner, який дає право на реєстрацію в міжнародному списку терапевтів на офіційному сайті. Інформацію про курси можна знайти на нашій сторінці.

FDM в Україні досі мало відома, але ця швидка до освоєння терапія, дає вам можливість розширити діапазон ефективних терапевтичних засобів.

Чим відрізняється FDM від інших терапевтичних методик?

FDM є моделлю як оцінки (діагностики), так і терапії. Тут пацієнт є центральна фігура, а не терапевт, і єдина терапевтична модель, яка фокусується на тлумаченні того, як пацієнт описує ці симптоми своїми жестами рук. Ця схема розпізнавання жестів рук пацієнта (“мова тіла”) є, по суті, іншою мовою, яка раніше не була відома при медичному обстеженні. Терапевти, які використовують FDM, можуть мати більше варіантів в їх диференційній діагностиці, і меншу потребу в рентгенівських знімках, лабораторних аналізах та ліках.

FDM - це не просто гола техніка. Вона включає в себе методи, які довгий час уже існували, але також створює основу для розробки нових методів, що дозволяють повернутись до терапії. Майже всі мануальні методики, незалежно від того, чи є вони спільною мобілізацією, спільними маніпуляціями чи методами корекції м'яких тканин / фасцій, вписуються в FDM. Кінцевою метою терапії є відновлення діапазону руху, відновлення функції та зниження страху при виконанні руху у пацієнта. Оскільки існує перехрещення з іншими методами мануальної терапії, фахівці часто запитують, чим FDM відрізняється від інших терапевтичних методик?  Різниця полягає в порядку виконання терапії, можливо, її інтенсивності, а також, як правило, у скороченому відрізку часу, яке необхідне для того, щоб пацієнт помітив результат терапії.

В терапії FDM основна увага терапевта полягає на вислуханні та спостереженні за пацієнтом, тому що він краще знає, де локалізується біль в його тілі. Завдяки негайному покращенню амплітуди руху та зменшенню рівня болю це допомагає посилити довіру між терапевтом та пацієнтом, а також сприяє поверненню його до фізіологічного функціонування.

Як це вписується в мою терапевтичну практику?

Як це вписується в мою терапевтичну практику?

FDM можна інтегрувати практично з будь-якою медичною практикою. Вона допомагає пацієнтам повернутись до нормальної фізичної активності та сприяє самообслуговуванню, зменшуючи страх перед виконанням руху.

Терапевти можуть використовувати FDM у широкому спектрі - від оцінки, діагнозу та направлення до повної практичної допомоги, і десь посередині, щоб керувати думками про ін'єкції, операції чи інші процедури. FDM може поєднуватись та доповнювати ортопедію, неврологію та біопсихосоціальну модель.

Лікарі та інші медичні працівники практично будь-якої спеціальності можуть використовувати FDM для оцінки та терапії.

FDM також ідеально підходить для реабілітологів, які прагнуть отримати більш швидкі результати і відокремити себе від своїх конкурентів з кращими результатами. Коли вона поєднується з ортопедичним мисленням та неврологічною хворобою, FDM може заповнити прогалини традиційного лікування, при якому пацієнти залишились незадоволеними.

Як навчитись FDM?

Як навчитись FDM?

Наважитись і сконтактувати з нами через зворотній зв’язок та отримати всю необхідну інформацію, щоб прийняти остаточне рішення щодо навчання терапії FDM.

Готові навчатись FDM у нас?

Готові навчатись FDM у нас?

Ви готові змінити свою терапевтичну практику за допомогою більш швидких прийомів та технік для зменшення болю, рестрикцій та парестезій у своїй повсякденній практиці з пацієнтом? Хочете ознайомитись із поглибленими концепціями, які дозволять вам легше працювати із “складними” пацієнтами? 

Тоді вам сюди!