ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ

№ _______ від ____  _______________ 2018 р.

з надання послуг у вигляді усної консультації

 

Замовник – ___________________________________________________________________________________, та

Виконавець – Міжнародна асоціація мануальної терапії др. Типальдоса – FDM Ukraine,  уклали дані Правила співпраці з надання послуг у вигляді усної консультації про нижченаведене:

 1. Дата та початок надання Послуг –  «___» ______________ 2018 р.,  09 годин 00 хвилин
 2. Місце (територія) надання Послуг: м. Львів, вул. Коперника 18А, конференц зал.
 3. Послуги надаються у такому порядку:
  1. У випадку запізнення Замовника Виконавець не несе відповідальності за неналежне надання Послуги, зумовлене запізненням Замовника, та не зобов’язаний повторно надавати Послугу такому Замовнику. Вартість Послуги у зв’язку із запізненням Замовника не підлягає перегляду, зміні чи поверненню.
  2. Замовник проходить етап реєстрації: отримує примірник даних Правил для підписання та бейдж, який зобов’язаний розмістити в доступному для ознайомлення місці та залишати його там протягом часу надання Послуг Виконавцем.  Примірник даних Правил, підписаний Замовником, є перепусткою на територію Виконавця для отримання Послуг.
 4. Замовник гарантує, що не перебуває на обліку в медичних закладах на психіатричному обліку, не дотримується нових (строгих) дієт, лікувального голодування, будь-яких практик, терапії, здатних вплинути на самопочуття людини, протягом останніх 7 (семи) днів до та під час отримання Послуг.
 5. Підписуючи дані Правила Замовник зобов’язується:
  1. Не з'являтися на територію надання Послуг в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, в такому випадку Представник Виконавця має право відмовити в наданні Послуг без повернення оплачених грошових коштів.
  2. Перед початком отримання Послуг донести до відома представників Виконавця інформацію про наявність у нього захворювань, протипоказань чи інших станів, в тому числі вагітність та продублювати її в п. 20 даних Правил.
  3.  Уважно слухати викладача під час теоретичної частини консультації.
  4. Приймати активну участь у практичній частині консультації. Під час практичної частини консультації строго дотримуватися настанов і рекомендацій викладача та його асистентів, ретельно і в повному обсязі виконувати всі практичні завдання.
  5. У разі порушення Замовником умов, викладених у п.п. 5.3. та 5.4. Виконавець має право відмовити Замовнику у отриманні ним відповідного Сертифікату.
  6. Не рекламувати та нав’язувати особисті послуги чи товари на території надання Послуг Виконавця, без його попередньої згоди на вчинення таких дій.
  7. Не використовувати прийомів, технік і практик, крім тих, які демонструє представник Виконавця і тільки в тій кількості повторень, які ним рекомендовано під час отримання Послуги.
  8. Ставитися один до одного, а також до представників Виконавця з повагою, давати можливість висловлюватися доповідачу та іншим Замовникам.
  9. Не проносити на територію надання Послуг та не зберігати будь-яку зброю, боєприпаси, вибухові речовини, радіоактивні чи небезпечні матеріали, а також будь-які інші предмети чи матеріали, що можуть бути небезпечні для здоров’я громадян та/чи навколишнього середовища, та/чи збереження майна.
  10. Дбайливо ставитись до майна наданого Виконавцем у зв'язку з отриманням Замовником Послуг, не допускати його забруднення, псування, знищення тощо.
  11. Забезпечувати дотримання санітарних норм, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, природоохоронних правил і загальних правил суспільного порядку, за що несе повну матеріальну відповідальність.
 6. Замовник, який має бажання пройти сеанс оздоровлення у викладача, повинен узгодити таку можливість виключно і в першу чергу з уповноваженим представником Міжнародної асоціації мануальної терапії др. Типальдоса – FDM Ukraine.
 7. У разі, якщо внаслідок порушення правил взаємоповаги або інших правил поведінки при наданні Послуг, Послуга не була надана належним чином, Замовник погоджується, що відповідальність за неналежне надання Послуги та зобов’язання відшкодувати завдану іншим Замовникам та Виконавцю порушенням шкоду покладається на порушника.
 8. Замовник у повному обсязі бере на себе відповідальність за стан власного здоров’я. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням власного здоров’я Замовника, якщо стан власного здоров’я Замовника погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми, наслідків перенесеної операції або хронічного захворювання, що були набуті Замовником до моменту отримання Послуг, а також за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням власного здоров’я Замовника і травмами, які сталися у Замовника протягом отримання Послуг.
 9. Виконавець не несе відповідальність за будь-яке ушкодження Замовником свого здоров’я. Виконавець не несе відповідальність за нещасні випадки, завдання шкоди здоров’ю та життю Замовника, які виникли з вини Замовника (в т.ч. запрошених ним осіб, його працівників, інших Учасників заходу).
 10.  Виконавець не несе відповідальність за подальші дії Замовника пов’язані із застосуванням знань отриманих під час надання Послуг Виконавцем.
 11.  Виконавець не несе відповідальності за наслідки вживання продуктів харчування на території надання Послуг, що були надані Виконавцем або принесеними Замовником.
 12.  Виконавець не несе відповідальність за будь-які ушкодження чи крадіжку майна Замовника (Учасників заходу). У випадку зникнення особистих речей Учасник заходу зобов’язаний терміново сповістити про це представника Виконавця для прийняття необхідних мір по розшуку зниклих речей.
 13.  Всі інформаційні матеріали, що надаються Виконавцем Замовнику в процесі надання Послуг, а також фото та відеозйомка, що проводиться під час надання Послуг, є інтелектуальною власністю Виконавця, всі права на яку захищені законодавством України. Незаконне використання (відтворення, поширення, імпортування, публічний показ і т.д.) зазначених матеріалів, інформації, творів і навчальних посібників Виконавця без письмової згоди останнього тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Винятком є використання фотографій в мережі інтернет для написання відгуку або засвідчення факту присутності на території надання Послуг з посиланням на дані Виконавця.
 14.  Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг очікуванням Замовника та, відповідно, незадоволення від Послуг, тому що уявлення кожної конкретної особи носить суб'єктивний характер і може не відповідати загальноприйнятим нормам.
 15.  Виконавець не несе відповідальності за прийняття рішень, впровадження рекомендацій, досягнення бажаного результату Замовником, незалежно від того, чи були вони наслідком отримання Замовником результату Послуг.
 16.  Сторона, яка не дотрималася положень даних Правил, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, спричиненні таким порушенням, у повному обсязі.
 17.  Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні Послуг без пояснення причини такої відмови, в такому випадку Замовникові повертаються сплачені ним грошові кошти за надання Послуг в повному обсязі. Проте у випадку порушення умов даних Правил Замовником, сплачені грошові кошти не повертаються.
 18.  Підписанням даних Правил, Замовник надає згоду на збір та обробку його персональних даних  відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 19.  Виконавець має право на розміщення інформації про Замовника, що була отримана у зв’язку з наданням Виконавцем Послуг, про зміст та обсяг замовлення, про виконані замовлення, результати наданих Послуг або будь-які інші дані, що отримано в процесі одержання замовлення та виконання Послуг, на розміщення рекомендацій, відгуків, фотографій, оцінок діяльності Виконавця та інших характеристик надання послуг Виконавцем зі сторони Замовника на сайті (електронній сторінці), буклетах, брошурах, стендах, банерах та інших друкованих та електронних засобах рекламного та інформаційного характеру Виконавця, якщо за заявою Замовника не визначено інший порядок користування та розміщення такої інформації.
 20.  Замовник попереджає про наступні наявні у нього захворювання, протипоказання, стани, алергічні реакції:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

 1.  Виконавець не має право на розголошення в будь якому вигляді інформації, що буде внесена Замовником в п. 20 даних Правил.
 2.  Виконавець не буде схвалювати викладацьку діяльність Замовника із застосуванням знань та практик, отриманих у процесі отримання Послуги та попереджає, що Замовник, який буде займатися викладацькою діяльністю із застосуванням знань та практик, отриманих у процесі отримання Послуги, може втратити право на подальше навчання в Міжнародній асоціації мануальної терапії др. Типальдоса – FDM Ukraine. В разі прийняття Виконавцем стосовно Замовника рішення про втрату Замовником права на подальше навчання в Міжнародній асоціації мануальної терапії др. Типальдоса – FDM Ukraine, Виконавець сповістить Замовника про таке рішення за допомогою всіх доступних каналів зв’язку.

 

 

 

 

Замовник       «____» _______ 2018 р.            /______________________/_______________________________________

                                                                                                       Підпис                                                   ПІБ

 

Завантажити правила співпраці