Інструментальна маніпуляція м’яких тканин Ergon Technique

20 октябрь 2018 - 21 октябрь 2018курс завершен
09:00 - 18:00
г. Львов вул. Коперника 18а

Ε РУ RGON ® Τechnique є інноваційним терапевтичним підходом, який об'єднує статичні та динамічні маніпуляції м'яких сполучних тканин тіла спеціальним клінічним інструментом для терапії патологій нейро та м'язово-скелетної системи. Назва походить від давньогрецького слова "ергон", що означає "продукт людської праці, будь то мануальний чи психічний, науковий чи митецький".


Ergon IASTM technique ґрунтується на теоретичній базі
a)    методики фрикційного масажу д-ра Циріакса.
b)    фасціальної терапевтичної теорії Іди Рольф, а також інших методик мобілізації сполучної тканини, її основна мета – “розчинити” спайки та послабити травми, викликані рубцюванням сполучної тканини. Відновити еластичність сполучної тканини, шляхом повторного її ушкодження та реконструкції.

 

Ergon IASTM techniques може
a) зменшити утворення рубцевої сполучної тканини після травми,
b) зменшити жорсткість вже сформованих рубців (адгезій) сполучної тканини, 
c) покращити загоєння хронічних травм, викликаючи контрольовані мікротравми та лінійне повторне приєднання сполучної тканини.

 

IASTM терапія також призводить до зміни мікросудинної морфології та гіперемії, а також збільшення кількості та активацію фібробластів, тобто корекції, яка призводить до регенерації та відновлення пошкодженого колагену. 
ΕRGON ® Τechnique є інноваційним та доповнюючим розвитком відомих методик (техніка IASTM, технологія GRASTON, техніка SMART TOOLS, допоміжний інструментарій для масажу тощо) та базується на теорії міофасціальних меридіанів, яку вперше описали Томас Майерс та Іда Рольф.
Техніка інструментальної маніпуляції м’яких тканин ΕRGON® застосовується до певних пунктів сполучнотканинних рестрикцій та фасціальних зростів (адгезій) уздовж міофасціальних меридіанів; позбавлення дисфункції протягом кількох терапевтичних сеансів, покращує їх функціональність. 


Навчання складається з двох модулів по 2 дні кожен.

1 Модуль - Basic Ergon® (FM1)

Тривалість базової програми навчання Basic Ergon® (FM1) складає 13 учбових годин, поділених на 2 дні. Учасники семінару повинні бути в місці проведення семінару за 30 хв. до його початку для реєстрації.
 
Головна мета Basic Ergon® (FM1) семінару надати слухачам теоретичні знання та практичні навички в роботі з м’якою сполучною тканиною інноваційними інструментальними техніками Ergon®. Більша частина семінару стосується керованого застосування методики Ergon® на всіх анатомічних структурах (на основі фасціальних меридіанів тіла) та для всіх загальних травм опорно-рухового апарату.


Теорія методики представлена за допомогою презентації у PowerPoint та відео. По закінченню теоретичного курсу буде достатньо практики для досконалого засвоєння техніки виконання терапії. Інструкторами буде надано учасникам повний комплект обладнання (Ergon® tools) для практичного виконання технік даної методики на семінарі. Існує можливість їх придбання для власного користування.
 

Крім того, усі учасники отримають навчальний матеріал, який включатиме відео, зображення та тексти. Це дасть змогу проконсультувати з будь-яких питань, що залишилися після закінчення семінару. Наприкінці семінару учасники будуть оцінюватися за допомогою короткого усного або письмового тесту.


Кандидати, які бажають прийняти участь у навчально-практичному семінарі Basic Ergon® (FM1) повинні володіти:
-    теоретичними знаннями з анатомії та кінезіології людського тіла
-    мати ступінь бакалавра, пов’язаний з охороною здоровя


Будь-який попередній досвід використання методики мобілізації м’яких сполучних тканин буде корисним для кращого розуміння учбового матеріалу.


2 Модуль - Advanced Ergon® (FM2)

 

Тривалість Advanced семінару – 12 годин, яка розділена на 2 дні. Учасники семінару повинні бути в місці проведення семінару за 30 хв. до його початку для реєстрації.

На Advanced Ergon® семінарі (FM2) учасники, які успішно закінчили базовий семінар Ergon® та застосовували специфічні техніки протягом періоду щонайменше 2 місяці, мають можливість надалі розширювати свої теоретичні знання та удосконалювати практику терапевтичних підходів до різних патологій та травм опорно-рухового апарату. Основна мета цього семінару – навчити слухачів використовувати техніки Advanced Ergon® в динаміці. Цю ціль можна досягти через освоєння чотирьох (4) нових Advanced Ergon® прийомів (котрі разом з Basic Ergon® прийомами) виконуються у поєднанні з кінезіотерапією – ексцентричні вправи, пасивний або активний рух та розтягування м’яких сполучних тканин. На семінарі буде висвітлюватись функціональна оцінка різних анатомічних структур, а також терапія конкретних пунктів, які знаходяться на міофасціальних меридіанах.


Уч111111асники Advanced Ergon® семінару розширять свої знання в наступних питаннях:

  • Розвиток навичок оцінки дисфункції м’яких тканин,
  • Впровадження динамічних рухів у комбінації з Basic та Advanced Ergon® техніками,
  • Обговорення між курсантами теми конкретних терапевтичних кейсів, нозологічних одиниць, де вони застосовали техніку Ergon®®IASTM в період після завершення базового курсу,
  • Інтеграція вправ із опором, розтяжки та вправ з нервово-м’язовим зусиллям, при одночасному використанні інструментальних засобів мобілізації м’яких сполучних тканин,
  • Інтеграція техніки у поєднанні з іншими засобами фізіотерапії (Босу тренажер®, TRX, диск для балансування, та ін.) під час функціональної стадії реабілітації,
  • Обговорення окремих тематичних досліджень із застосуванням методики IASTM,
  • Обговорення останніх результатів світової літератури з технік IASTM.

 

Кандидати, які бажають прийняти участь у навчально-практичному семінарі Basic Ergon® (FM1) повинні володіти:
-    успішне завершення Basic Ergon® семінару та використання методики протягом періоду, щонайменше 2 місяці